Home


ESP8266 pinout

Weerstation en ThingSpeak

Ooit begonnen als een idee om een paar balkonplanten te bewateren tijdens vakanties: een irrigatiesysteem. Om te voorkomen dat de planten te veel, dan wel te weinig water zouden krijgen is de vochtigheid van de potaarde te gebruiken om te bepalen wel of geen water te geven. Allerlei sensoren kwamen vervolgens in beeld. Dus even een tussenstap gemaakt: een soort weerstation waarvan de waardes ook vanuit het vakantie-oord via het internet te volgens is.
Een aantal sensoren die hun waardes via een Arduino Mini Pro en een ESP8266-module naar ThingSpeak doorzenden. Daar komt nog heel wat bij kijken!
Hieronder het schema van de opzet.

De Arduino (ik heb hier gebruik gemaakt van een Arduino Nano) doet niet anders dan de sensoren uitlezen en de meetwaardes vervolgens serieel versturen naar de ESP8266. De BMP180 (meet de temperatuur en de luchtdruk) en de BH1750 (licht in LUX) zijn verbonden via I2C-bus op A4 en A5. De DHT22 (temperatuur en luchtvochtigheid) is verbonden met een digitale pin (D3), als input geconfigureerd. De regensensor-module (water & evt. sneeuw), de LDR (licht) en de 'spijkers' meten elk analoge waardes en zijn verbonden met A0, A1 en A2.

De ESP8266 krijgt de meetwaardes serieel door en verstuurd ze via WiFi naar mijn Wifi access point (AP), waarvandaan ze het internet opgaan richting mijn ThingSpeak-channel.

BMP180-module meet de temperatuur en de luchtdruk. Deze waardes worden uitgelezen en verstuurd over de I2C bus.

BH1750-module meet de hoeveelheid licht in Lux. Ook dit gaat via de I2C-bus.

De DHT22 meet ook temperatuur en daarnaast de luchtdruk. Voor Arduino is hier ook een mooi library beschikbaar.

Regen- en sneeuwsensor

LDR - light dependent resistor. Met een weestand (1-10K) vormt de LDR een spanningsdeler. Wanneer er weinig licht op de LDR valt is de weerstand hoog, hoe meer licht op de LDR valt, hoe lager de weerstand wordt. Afhankelijk van de hoeveelheid licht varieert de spanning op de analoge pin van de Nano.

Met de spijkers wordt de vochtigheid van de aarde gemeten. Samen met een weestand (1K) vormt de plantenaarde een spanningdeler, eigenlijk net zoals hiervoor de LDR. Alhankelijk van de vochtigheid van de grond (heel vochtig = kleine weerstand, droog = hoge weerstand) varieert ook hier de spanning.

Gepost op 6 december 2016